Czym są spółki dywidendowe i jak w nie inwestować?

Inwestowanie w spółki dywidendowe

Inwestowanie giełdowe może być realizowane z wykorzystaniem wielu różnych strategii inwestycyjnych. Są i tacy inwestorzy, którzy do swojego portfela dobierają akcje spółek dywidendowych. Czy to właściwe postępowanie? Czym są spółki dywidendowe?

Pojęcie spółek dywidendowych

Spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych mogą wypracowywać zysk, który dzielą na swoich akcjonariuszy. Podzielony zysk netto osiągnięty w ciągu roku przez spółkę to inaczej dywidenda, która jest wypłacana akcjonariuszom spółki najczęściej w formie gotówkowej. Warunkiem wypłaty dywidendy jest to, aby spółka, której akcje znajdują się w portfelu inwestora, osiągnęła w poprzednim roku obrotowym jakikolwiek zysk. Jej wynik finansowy musi być dodatni, a wysokość dywidendy zależy od jego wysokości.

Wiele spółek notowanych na polskiej giełdzie wypłaca dywidendę. Warto kupować ich akcje, ponieważ wypłata zysku jest dodatkową zachętą dla inwestorów do nabywania właśnie takich papierów wartościowych. Spółki dywidendowe działają w określonych formach prawnych – funkcjonują jako spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne.

Jak kupować akcje spółek dywidendowych?

By stać się akcjonariuszem w spółce dywidendowej, inwestor musi kupić akcje takiej spółki. Krajowe spółki dywidendowe są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – GPW. Do najbardziej popularnych zalicza się spółki Asseco Poland, Asseco Business Solutions, Eurotel, Żywiec, Neuca, Dom Development, Delki i Ambra. Z historycznych danych wiadomo, że spółki te wypłacają co roku dywidendę swoim akcjonariuszom, a zyski z działalności tychże spółek są coraz wyższe.

W które spółki dywidendowe warto inwestować w pierwszej kolejności? Z pewnością takie, które mają stabilną pozycję rynkową i dobre wyniki z ostatnich lat. Część inwestorów szukając spółek dywidendowych, w które chcieliby zainwestować, kieruje się wyłącznie wysokością dywidendy, ale niekoniecznie jest to właściwe działanie, ponieważ nie da się w ten sposób wyliczyć i porównać stopy zwrotu z inwestycji w akcje różnych spółek dywidendowych. Nie ma uwzględnienia cen akcji, a te także są bardzo ważne przy prowadzeniu tego rodzaju inwestycji.

Chcąc wytypować spółki i akcje, w które warto byłoby na początek zainwestować, należy zwrócić uwagę nie na wysokość, ale na stopę dywidendy, czyli stosunek dywidendy, jaka będzie przypadała na pojedynczą akcję, w odniesieniu do ceny rynkowej akcji. To pozwoli ocenić na jaki dochód można osiągnąć z zainwestowanego kapitału.

Żeby móc to w pełni zrozumieć, jak porównywać ze sobą różne oferty akcji spółek dywidendowych i wytypować te, w które inwestor powinien zainwestować, warto przedstawić przykład. Jeśli dwie spółki wypłacają dywidendę w wysokości 20 zł każda na jedną akcję, to nie jest pewne, że stopa zwrotu z dokonanej inwestycji będzie taka sama. Wszystko uzależnione jest od ceny akcji. Jeśli kurs akcji jednej spółki to 100 zł, a drugiej 50 zł, to lepiej zainwestować w spółkę dywidendową o tańszych akcjach. Inwestorzy osiągną z takiej inwestycji wyższą stopę zwrotu. Wszystko przez to, że otrzymają zyski w takiej samej wysokości, ale jednocześnie przy niższym wkładzie środków finansowych. Dowiedz się więcej: https://www.xtb.com/pl/edukacja/inwestowanie-w-spolki-dywidendowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.